کمی بیشتر نسبت به نتایج مناقصات در نقاشی حساس شویم

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.
مناقصه و مذاکره از جمله عناوینی است که به شدت و البته به وفور در تجارت و معامله های کلان شهری و در سطوح گسترده تر به کار می رود و در مورادی مطلوب و در برخی شرایط نامطلوب و حتی به ضرر یکی از طرفین می باشد.
اما آنچه امروز به عنوان سوژه ای ناب مدنظر نگارنده می باشد، مناقصه در امر نقاشی آن هم در ساختمان و یا در شرایط و محیط های مختلف است که به آن پرداخته می شود.
نقاشی ساختمان، گاردریل، پل و ... همانطور که پیش از این هم به آن اشاره شده است در ظاهر امری معمولی، ساده و ابتدایی بوده که در عمل به طور قطعی شغلی پردردسر، سخت و به شدت نیازمند تخصص می باشد.
در روزگار کنونی البته طبق شرایط گذشته در حوزه نقاشی ساختمان هم بحث مناقصات مطرح می شود که این اتفاق علتی برای گسترش کار به شمار می رود؛ اما از جهت دیگر مناقصه در بحث نقاشی حتی به دردسر هم شاید کشیده شود چراکه يکی از روش هاي جديد برای برنده شدن در مناقصه ها اين است که پيمانکار در زمان اعلام قيمت پيشنهادي، قيمت را پايين می دهد تا در حين انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گيرد. در اینجاست که به این رویداد در اصطلاح فرصت طلبی اقتصادی گفته می شود که به نوعی عهد شکنی نیز قلمداد می شود.
در مقابل، کارفرما نيز که از فرصت طلبی اوليه پيمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پيمانکار می نمايد. در نهايت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفين حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد.
درنهایت آنچه مهم تلقی می شود این است که کارفرمايان و برگزارکنندگان مناقصات می بايست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقيق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش اين عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خويش اقدام کنند.
همچنین از سایر مشکلات می توان به معایبی همچون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت اشاره کرد که معمولاً نه تنها در مناقصات بلکه در سطح برخی شهرهای کشور مشاهده می‌شود که با یادآوری ضرب المثل قدیمی هرکه بامش بیش، برفش بیشتر می توان به اصل موضوع پی برد چراکه وقتی قیمت رنگ، کارگر و ابزار مشخص بوده، نمی توان باوجود هرچند روابط و ضوابط به گونه ای عمل کرد که با کمترین قیمت، بهترین و با کیفیت ترین رنگ را در امور به کار برد.
علاوه بر معایبی که گفته شد اما مناقصات اجرایی دارای مزیت های بسیاری نیز می باشد که به هیچ وجه نمی توان آن ها را نادیده گرفت که از جمله آنها می توان به موارد بسیاری اشاره کرد اما مهم ترین آنها (از نظر نگارنده) شرکت عموم نقاشان در این مناقصات است که این امکان را به افراد می دهد تا بتوانند وارد کارهای بزرگتری شوند و تجربه های جدیدتری را کسب نمایند و موج ثروت نیز به یک سو نخواهد رفت؛ بنابراین باید با مدنظر قرار دادن شرایط موجود در مناقصات که در این مطلب هم به صورت صریح به آن پرداخته شد، بهترین وضعیت را هم برای نقاشان، هم برای پیمانکار و درنهایت در حوزه شهری برای شهروندان در راستای حقوق شهروندی پدید آورند.

 

تهیه و تنظیم: راضیه شعبانی - خبرنگار سایت نقاشی ساختمان

 

30 Apr 2018

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)