رنگ نانو در نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی ایران

فناوری نانو توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستم‌های جدید با کنترل سطوح مولکولی و اتمی برای استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می‌شود. نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است. نانو‌مواد به موادی گفته می‌شود که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد. فناوری نانو از جمله فناوری‌های نوینی است که در غلبه بر مشکل رسوب‌گذاری زیستی در دریا تاثیر بسزایی داشته است که در ادامه به توضیح بیشتری در این خصوص پرداخته

وضعیت ایران در تحولات رنگ:
اثرات تحول آفرين و باورنكردني این علم و فناوری در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد كه نظر تمامی كشورهای بزرگ به اين موضــوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یکی از مهمترين اولويتهای تحقيقاتی خويش طی دهه اول قرن بيســت و یکم محســوب نمايند. ایران در سال 2000 که فعالیت در حوزه نانو را آغاز نمود، رتبه 57 جهان را داشت اما اکنون در حوزه این علم بســیار پیشرفت کرده و توانسته است در سال 2014 رتبه هفتم تولید علم در زمینه فناوری نانو را در جهان کسب کند. در سال 2000 رتبه ایران در حوزه نانو حتی از رتبه برخی کشــورهای عربی هم کمتر بود، اما درحال حاضر ایران در قیاس با کشورهای منطقه، حدود نیمی از تولید دانش نانو در جهان اسلام را برعهده دارد و توانسته است در بین کشورهای جهان اسلام موفق به کسب رتبه نخست در زمینه تولید علم نانو شد
توسعه رنگهای مبتنی بر فناوری نانو در سالهای اخیر دریچه های جدیدی را به روی صنایع متقاضی رنگهای پیشرفته گشوده است. برخی از محصوالت متنوع در این زمینه عبارتند از:
رنگ ترافیکی
نانو رنگهای ترافیکی به دو دســته رنگهای ترافیکی تک جزئی و رنگهای ترافیکی دو جزئی تقسیم می شوند. نانو رنگهای
ترافیکی تک جزئی محصولات پایه حلال بوده و با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات به روز دنیا تولید و ارائه میشوند. نانو رنگهای
ترافیکی تک جزئی شــامل نانو رنگ ترافیکی معمولی، ماندگاری بالا، مقاوم در برابر کثیفی، مناطق گرمسیری، سریع خشک و
فرودگاهی هستند. نانو رنگهای ترافیکی دو جزئی بدون حالل بوده و برای خط کشی خطوط و علائم ترافیکی و خطوط عابر پیاده
اســتفاده میشــوند. این محصوالت دارای مقاومت باال در برابر آفتاب و همچنین ماندگاری و عمر بالا در سطح معابر میباشند
رنگ خود تمیزشونده:
رنگهای ترافیکی دو جزئی به دو محصول معمولی و محصول دارای ماندگاری بالا تقسیم بندی میشوند. رنگهای خود تمیزشونده دستهای از نانو پوششهای محافظتی هستند که به منظور افزایش دوام، کاهــش هزینه ها و کاهش زمان مورد نیاز برای نگهداری از تجهیزات، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. با افزودن انواع مختلفی از نانوذرات با قابلیت خودتمیزشوندگی به رزین رنگ می توان به این رنگها دست یافت. نانو رنگهای خود تمیز شونده کیفیت ظاهری سطح را تغییر نمی دهد، کامل شفاف بوده و قابل استفاده بر روی سطوح داخلی و خارجی سازه ها هستند. در این رنگها آلاینده ها یا دیگر مواد خارجی، چسبندگی بسیار ضعیفی به سطح رنگ دارند، بنابراین به آسانی به وسیله عوامل طبیعی مانند باد و باران یا با تمیزکردن سطح، زدوده می شوند. از جمله نانومواد مورد استفاده در این نوع رنگها می توان به نانوذرات اکسید تیتانیوم اشاره کرد. این رنگها در موارد متنوعی کاربردهای صنعتی پیدا کرده اند.

 

تهیه و تنظیم : راضیه شعبانی - خبرنگار سایت نقاشی ساختمان

 

30 Apr 2018

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)