آیا رنگ آمیزی ساختمان یا منزل در هوای شرجی کار مناسبی است؟

آیا رنگ آمیزی ساختمان یا منزل در هوای شرجی کار مناسبی است؟


درطی این مقاله به درستی این مسئله که آیا رنگ آمیزی ساختمان یا منزل در هوای شرجی کار درستی است یا خیر خواهیم پرداخت.
هرکسی می داند که نمی توان در هوای نامتعادل اقدام به رنگ کردن دیوارهای منزل کرد. در واقع در مواقعی که هوا بسیار سرد است یا گرم است، نقاشی ساختمان بزرگترین اشتباه است. اما هنگامی دمای هوا ما بین این دوتا می باشد، باید چه کار کرد؟ مهمترین مساله هوایی در این مقاله، بررسی هوای شرجی است. بیشتر متخصصان توصیه می کنند که در هوای شرجی به هیچ وجه هم اقدام به رنگ کردن منزل خود نکنید اما وقتی که شما در منطقه ای باران خیز مانند شمال زندگی می کنید، نمی توان منتظر یک روز خاص ماند زیرا در این مناطق هوا بارانی، بسیار گرم یا شرجی است. بعضی از متخصصان بیان می کنند که اگر رطوبت هوا به حدی بود که باعث آسیب رساندن به کار شما نشود، .می توانید آن را انجام دهید

 

شرایط مناسب برای رنگ کردن در هوای شرجی


دانستن شرایط برای هرکسی که در این مناطق زندگی می کند، لازم و مهم است. اگر شما بخواهید که به خاطر هوای شرجی، فعالیت خود را متوقف کنید باید بگوییم که هیچگاه پروژه شما تمام نمی شود .و همیشه باید در حال رنگ کردن باشید
همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، اگر چوب یا سطح شما خیلی خیس نباشد، با یک روز آفتاب یا باد سریعا خشک می شود و می توانید نقاشی منزل خود را شروع کنید اما اگر این شرایط وجود نداشت، برای مثال آفتاب مداوم نبود یا قدرت باد خیلی برای خشک کردن موثر نبود. درواقع سوال اصلی همین است که باید چه کاری انجام داد؟ در روز بارانی و هوای شرجی، چند روز لازم است منتظر بمانیم تا سطح مورد آماده نقاشی کردن باشد؟


رنگ ها دو نوع دارند، بعضی از آن ها برپایه آب هستند و بعضی دیگر حلال های مخصوصی دارند. در زمانی که هوا شرجی باشد، آب موجود در رنگ ها نمی تواند سریعا بخار شود و حلالها سریعتر بخار .می شوند اما رنگ باقیمانده هنوز خاصیت آب خود را دارند
بهترین سطح رطوبت باید حداکثر 40 تا 50 درصد و کمتر باشد. اما همیشه که این شرایط حکم فرما نیست. در زمانی که سطح رطوبت 70 درصد و بیشتر است، میزان زمان خشک شدن، خیلی بیشتر خواهد بود. ولی باز هم می توان در این شرایط اقدام به نقاشی کرد ولی در شرایط خاص. در رطوبت بالای 85 درصد است که به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا رنگ در این شرایط به حالت ژل مانند می .ماند. برای همین در این موقع باید صبر کنید تا سطح رطوبت کاهش پیدا کند


دما مساله بعدی است که باید به آن توجه ویژه ای شود. درهنگام صبح که هوا هنوز خنک است هیچگاه اقدام به نقاشی منزل خود نکنید. زیرا در این موقع هنوز رطوبت وجود دارد و باعث ترکیب شدن آن با رنگ شما می شود حتی اگر دمای هوا مناسب باشد. بهترین موقع در هوای شرجی هنگام دما بالا است و هوا نسبتا گرم در آن موقع است شروع کنید که بهترین موقع بعدازظهر می باشد که هیچگونه شبنمی برروی سطوح وجود نداشته باشد. هرموقع آثار .رطوبت در این موقع از روی سطوح از بین رفت، با خیال راحت می توانید کار خود را شروع کنید.


نکته بعدی چوب های خام و تازه است. هیچگاه برروی چوب های خام اقدام به رنگ کردن نکنید زیرا رطوبت را بیشتر از بقیه موارد جذب می کنند ولی اگر هم بخواهید خیلی صبر کنید، ممکن است به موقع رطوبت بالا بربخورید. در واقع در هنگامی که چوب شما تازه است، چاره ای جز صبرکردن ندارید تا دمای هوا کمی گرمتر شود. پس در هنگامی که هوا دارای رطوبت است هم می توان اقدام به نقاشی کرد و فقط کافی است در هنگامی از روز این کار انجام دهید که هوا تاحدی گرم می شود و هیچگونه شبنم یا رطوبتی وجود نداشته باشد. اگر هم دیگر رطوبت بالا بود چاره ای جز صبر کردن ندارید.


glamourpainting منبع:

28 Apr 2018

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)